מאמרים של: osnat

על אמון ואמונה

איזה תפקיד ממלאות האמונות שלנו בעצמנו ובאחרים בקביעת המקומות שאליהם נצליח להגיע יחד? ומה יאפשר לנו להרחיב את הבסיס שממנו

מה את חושבת לעצמך?

"גאון!" "מוכשרת!" "יפהפיה!" "אלוף!" האם גם אתם מחמיאים לילדים שלכם? לעובדים שלכם? וגם אתם הייתם רוצים שהם יאמינו לכם, נכון?